XMLSessionService


De volgende bewerkingen worden ondersteund. Zie voor een formele definitie de servicebeschrijving.


Deze webservice maakt gebruik van http://tempuri.org/ als standaardnaamruimte.

Aanbeveling: wijzig de standaardnaamruimte voordat u de XML-webservice publiceert.

Elke XML-webservice heeft een unieke naamruimte nodig, zodat clienttoepassingen de service kunnen onderscheiden van andere services op het web. http://tempuri.org/ kan worden gebruikt voor XML-webservices die nog in ontwikkeling zijn, maar gepubliceerde XML-webservices dienen een meer permanente naamruimte te gebruiken.

Uw XML-webservice moet worden geïdentificeerd door een naamruimte onder uw beheer. Zo kunt u bijvoorbeeld de internetdomeinnaam van uw bedrijf gebruiken als deel van de naamruimte. Naamruimten van XML-webservices zien er vaak uit als URL's. Ze hoeven echter niet naar feitelijke webbronnen te verwijzen (naamruimten van XML-webservices zijn URI's.)

Bij XML-webservices die zijn gemaakt met ASP.NET, kan de standaardnaamruimte worden gewijzigd met de eigenschap Namespace van het kenmerk WebService. Het kenmerk WebService is een kenmerk dat wordt toegepast op de klasse met de methoden van de XML-webservice. Hieronder ziet u een codevoorbeeld waarin de naamruimte wordt ingesteld op http://microsoft.com/webservices/:

C#

[WebService(Namespace="http://microsoft.com/webservices/")]
public class MyWebService {
    // implementatie
}

Visual Basic

<WebService(Namespace:="http://microsoft.com/webservices/")> Public Class MyWebService
    ' implementatie
End Class

C++

[WebService(Namespace="http://microsoft.com/webservices/")]
public ref class MyWebService {
    // implementatie
};

Zie voor meer informatie over XML-naamruimten de W3C-aanbevelingen op Namespaces in XML.

Zie voor meer informatie over WSDL de WSDL-specificatie.

Zie voor meer informatie over URI's RFC 2396.